Christelijke Muziekvereniging Soli Deo Gloria Sint Jansklooster
Applaus voor jonge blazers

Woensdag 13 april organiseerde de Christelijk muziekvereniging Soli Deo Gloria Sint Jansklooster in samenwerking met muziekschool Scala een bijzondere eindpresentatie van de blazersklas van de Eben Haëzer Kadoelen.

Scala heeft gedurende twintig weken onder schooltijd een uur blaasles gegeven aan kinderen die zich daarvoor van te voren hadden opgegeven.

Het was deze keer geen verplichting voor de hele klas, maar voor kinderen die het zelf wilden. Onder de noemer DOMI (DoorOntwikkeling Muzikale Interesse) konden geïnteresseerde kinderen van groep vijf een lessenserie krijgen van vier lessen van vijfenveertig minuten onder schooltijd. De lessenserie is muziek breed: kennismaking met instrumenten, luisteren, zingen, spelen en bewegen. Alle kinderen uit groep zes kregen een lessenserie die speciaal gericht was op de HaFaBra (Harmonie-Fanfare-Brassband). Binnen deze lessenserie werd speciaal aandacht besteed aan de muziekverenigingen in de gemeente Steenwijkerland. S.D.G. Sint Jansklooster was één van de muziekverenigingen die daarvoor uitgekozen werd. Aan het einde van de lessenserie werden de kinderen uitgenodigd om een repetitie van S.D.G. bij te wonen. S.D.G. combineerde dat afgelopen woensdagavond met een concertje waarin vijf jeugdige muzikanten de hoofdrol speelden.

Drie van de vijf blazers (twee waren verhinderd) lieten voor familie, vriendjes en vriendinnetjes horen dat ze de blaasinstrumenten al verrassend goed wisten te bespelen. Menig applaus was dan ook zeer verdient.

Deze leerlingen krijgen nu een uitnodiging om verder les te krijgen, niet meer op school, maar bij S.D.G. Ze krijgen daar les van een gediplomeerde docent die verbonden is aan de muziekschool Scala in Meppel.

Reacties zijn gesloten.