Christelijke Muziekvereniging Soli Deo Gloria Sint Jansklooster

Identiteit

Soli Deo Gloria is Latijn voor “Alleen aan God de Eer”.
We zijn op aarde om God te leren kennen en Hem te verheerlijken.
Het gaat niet om ons maar om Hem.
Alleen aan God de Eer.
Het evangelie van Christus is de bron.
Het is de unieke basis voor al ons doen en laten, ons leren en leven.
Dat we alles afstemmen op die bron is bijzonder en toch ook heel gewoon.
Dat delen we met elkaar door middel van onze muzikale gave.
We geven het inhoud door het muziekrepertoire af te stemmen op die ene bron van ons bestaan. We zijn uniek.
In ons doen en laten onvolmaakt.
Alleen door Jezus Christus zijn we in staat het goede te doen.

SOLI DEO GLORIA een rijke naam, passend bij een christelijke muziekvereniging. Al onze inspanningen zijn niet voor niets. Aan hem brengen we onze dank voor alles wat Hij ons geeft.

Halleluja!

Loof God in zijn heilige woning,
loof hem in zijn machtig gewelf,
loof hem om zijn krachtige daden,
loof hem om zijn oneindige grootheid.

Loof hem met hoorngeschal,
loof hem met harp en lier,
loof hem met dans en tamboerijn,
loof hem met snaren en fluit.

Loof hem met klinkende bekkens,
loof hem met slaande cimbalen.
Alles wat adem heeft, loof de Heer.

Halleluja!

Psalm 150 nbv

Reacties zijn gesloten.